Adviseur Verkeer en Leefomgeving

Adviseur Verkeer en Leefomgeving

Specialist luchtkwaliteit, verkeer en GIS

Specialist luchtkwaliteit, verkeer en GIS

Inzicht geven de invloed van de (auto)mobiliteit op de leefomgeving en vinden van de balans tussen de mobiliteit en de leefomgeving is mijn doel. Verkeerskundige met veel kennis en ervaring van de luchtkwaliteit en geluidshinder en de daarvoor benodigde databestanden.

Voor het vaststellen van de effecten van het verkeer op de verschillende milieuthema`s en de gezondheid zijn berekeningen nodig. LICHTVERKEER is gespecialiseerd in het berekenen van de luchtkwaliteit, externe veiligheid en de voorbereiding van berekeningen van de geluidshinder. De resultaten worden voorzien van deskundig advies.

Als onafhankelijk en deskundig adviseur werk ik in opdracht van overheden, ontwikkelaars, adviesbureaus en particulieren op het raakvlak van verkeer en milieu.

Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn:

  • Actualisatie gegevens in de Monitoringstool en AERIUS;
  • Berekeningen en advies van de luchtkwaliteit met de NSL-Rekentool;
  • Advies en berekeningen van de gezondheidseffecten;
  • Verrijking verkeersgegevens tbv geluids- en luchtkwaliteitsonderzoek;
  • Luchtkwaliteitsonderzoek weg- en bouwprojecten, oa MER en OTB/TB;
  • Dataverwerking en -analyse met GIS, oa gebruik en toepassing BAG;
  • Begeleiding ontwikkeling en toepassing verkeersmodellen;
  • Second opinion voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen;
  • Openbare verlichting en Lichthinder.

Heeft u een vraag op één van deze vakgebieden? Neem dan contact met mij op.


Korenkamp 34
| +31 (0)6 55 796 794
| www.lichtverkeer.nl
| IBAN NL72 RABO 0103 8941 01
7434 SC LETTELE
| KvK 56.07.19.14
| BTW NL1105.23.386.B01